skip to content
Archiwum ogłoszeń: ochrona środowiska oraz urbanistyka i architektura

04-10-2017 r.

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) informuję, że Uchwałą Nr 559 Rady Miasta Konina z dnia 27 września 2017 r. przyjęty został Program ochrony środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z treścią dokumentów: „Program ochrony środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”, „Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”, „Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”, a także z treścią Uzasadnienia zawierającego informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin w pok. 218 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530. Ponadto informujemy, że elektroniczna wersja przedmiotowych dokumentów dostępna jest na stronie www.konin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Ochrona Środowiska.

Informacja o przyjętym dokumencie została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie www.konin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu.

 

                                                                                   Prezydent Miasta Konina

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2017-10-04
Data udostępnienia: 2017-10-04 13:59:18
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-04 13:59:18
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 9810685
© 2003-2018 Urząd Miejski w Koninie