Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

11-05-2009 r.
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Konina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Konina o przystąpieniu do sporządzenia:

* miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Europejskiej-Piłsudskiego,
* zmiany części tekstowej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w części dotyczącej rejonu: Poznańska-Kleczewska-Zakładowa, w prawobrzeżnej części miasta oraz w części dotyczącej rejonu: Zatorza, w prawobrzeżnej części miasta.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Konina:

* uchwały nr 401 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Europejskiej-Piłsudskiego,
* uchwały nr 440 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - Chorzeń III zmieniającej uchwałę nr 291 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uwagi można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: uwagi_do_mpzp@konet.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, do Prezydenta Miasta Konina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2009 r.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2009-05-11
Data udostępnienia: 2009-05-11 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3983277
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,