skip to content
Archiwum ogłoszeń: ochrona środowiska oraz urbanistyka i architektura

09-11-2017 r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

            Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.10.2017 r. (data wpływu) Zakładu Cukierniczego J. Janiak - Z. Benk spółka jawna ul. Sosnowa 2b 62-510 Konin, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z zakładu przy ul. Sosnowej 2b w Koninie (działka o numerze ewidencyjnym 71/36 obręb Glinka)

 zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w ww. sprawie.

            Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 135 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) z urzędu wszczyna się postępowanie dotyczące wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego – Decyzji nr 17 wydanej przez Prezydenta Miasta Konina z dnia 22.10.2013 r. znak OŚ.6341.31.2013 obejmującej wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z zakładu zlokalizowanego przy ul. Sosnowej 2b w Koninie (działka o numerze 71/36 obręb Glinka) do miejskiej kanalizacji sanitarnej, ponieważ okres ważności ww. decyzji upłynął 22.10.2017 r.

            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 203 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.konin.pl w BIP.            

 

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

              Elżbieta Niewiadomska

                                 Kierownik    

  Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2017-11-09
Data udostępnienia: 2017-11-09 08:48:20
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-09 08:48:20
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 1390312
© 2003-2018 Urząd Miejski w Koninie