skip to content
Ogłoszenia: ochrona środowiska oraz urbanistyka i architektura

08-02-2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

dot. sprawy: zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno – inżynierskich budowy połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie, w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 Konin” na działkach nr 73/1, 91, 113, 114/2, 115/2, 128/2, 1075/3, 1075/5, 1077/2, 1497/3 obręb Niesłusz, nr 36/125, 36/153, 36/155, 38/1, 39/1, 49/13, 72/35, 72/40, 72/59, 366/90 obręb Glinka oraz nr 136/1, 197/2, 201/2 obręb Czarków w Koninie.

 

W nawiązaniu do otrzymanego pisma znak SMP/285/2018/113/MM z dnia 24.01.2018 r. (29.01.2018 r. data wpływu) informuję, iż została skorygowana lokalizacja odwiertu geologicznego nr D-18 i przeniesiona z działki nr 36/1 na działkę nr 36/153 obręb Glinka w Koninie. W związku z powyższym właściciele działki nr 36/1 obręb Glinka w Koninie nie są już stroną przedmiotowego postępowania.

Zatem w związku z art. 41 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.) oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) pozostałe strony postępowania nie będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia. Dokumenty te będą do nich doręczane za pokwitowaniem.

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2018-02-08
Data udostępnienia: 2018-02-08 08:18:12
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-08 08:18:12
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 1688224
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie