skip to content
Archiwum ogłoszeń: ochrona środowiska oraz urbanistyka i architektura

11-06-2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

Urząd Miejski w Koninie zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu zespołu mieszania surowców sypkich, na bazie popiołów, na terenie działki nr 89/43 (obręb Pątnów) położonej przy ul. Kazimierskiej w Koninie, w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 8 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22.06.2017 r., znak: OŚ.6220.22.2017.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 62-500 Konin w pok. 202 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.konin.pl  w BIP oraz w siedzibie Urzędu.

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

                    Elżbieta Niewiadomska

                    Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2018-06-11
Data udostępnienia: 2018-06-11 07:01:46
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-11 07:01:46
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 2077231
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie