Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

25-06-2018 r.

OGŁOSZENIE

 o przyjęciu i opublikowaniu dokumentów z zakresu planowania przestrzennego

 

 

         Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu:

- uchwały nr 424 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – rejon ulicy Koralowej  i Działkowej, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2016 r., poz. 8055,

- uchwały nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 475,

- uchwały nr 504 Rady Miasta Konina z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo – etap 1, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2017 r., poz. 4210,

- uchwały nr 527 Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Gajowej, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2017 r., poz. 5090,

- uchwały nr 688 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów przy  ul. Parowozownia oraz dla rejonu przy ul. Zakładowej, część wschodnia, opublikowanej   w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r., poz. 3161,

- uchwały nr 711 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo – etap 2, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r., poz. 3793.

 

            Informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionych miejscowych planów wraz z uzasadnieniami i podsumowaniami, o których mowa w art. 43 powyższej ustawy, na stronie internetowej www.bip.konin.eu oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego, Plac Wolności l (pokój nr 19) od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

 

 

Prezydent Miasta Konina

 

Józef Nowicki
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2018-06-25
Data udostępnienia: 2018-06-25 09:57:20
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-25 09:57:20
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,