skip to content
Archiwum ogłoszeń: ochrona środowiska oraz urbanistyka i architektura

09-07-2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

Urząd Miejski w Koninie zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Impexmetal S.A. Aluminium Konin przy ul. Hutniczej 1 w Koninie na działkach nr 93/12, 126/15, 126/26, 126/27, 126/28, 126/29, 126/30, 126/31, 126/32, 126/33, 126/34, 126/35, 126/36, 126/37, 126/38, 126/39, 126/40, 126/41, 218/4, 233/3 obręb Maliniec w Koninie.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami wydanymi przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz z uzgodnieniem wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 62-500 Konin w pok. 221 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.konin.pl w BIP, w siedzibie Urzędu oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

z up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2018-07-09
Data udostępnienia: 2018-07-09 06:56:29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-09 06:56:29
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 1877039
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie