Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

22-06-2009 r.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obejmującego:

1. tereny ośrodka wypoczynkowego przy jeziorze Pątnowskim,
2. rejon ulicy Żeglarskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwał Rady Miasta Konina nr 188 z dnia 19 listopada 2003 r., nr 317 z dnia 24 września 2008 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach: od 1 lipca 2009 r. do 27 lipca 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, pok. Nr 19 w godz. od 7 30 do 15 30 .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniach odbędzie się w dniu 6 lipca 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, pok. Nr 19 o godz. 10 00 .

Zgodnie z art. 18 ust. 1, 2 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: uwagi_do_mpzp@konet.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznej, do Prezydenta Miasta Konina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.08.2009 r.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2009-06-22
Data udostępnienia: 2009-06-22 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3983359
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,