skip to content
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

04-12-2018 r.

OGŁOSZENIE

 o przyjęciu i opublikowaniu dokumentów z zakresu planowania przestrzennego

 

         Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zawiadamiam o przyjęciu:

- uchwały nr 745 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, rejon ulic: Adama Mickiewicza - Obrońców Westerplatte, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2018 r., poz. 5776,

- uchwały nr 806 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice-Pątnów, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2018 r., poz. 8941.

 

            Informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionych miejscowych planów wraz z uzasadnieniami i podsumowaniami, o których mowa w art. 43 powyższej ustawy, na stronie internetowej www.bip.konin.eu oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego, Plac Wolności l (pokój nr 19) od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

 

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2018-12-04
Data udostępnienia: 2018-12-04 08:08:46
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-04 08:08:46
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6943631
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,