skip to content
Archiwum ogłoszeń: ochrona środowiska oraz urbanistyka i architektura

11-04-2019 r.

OBWIESZCZENIE

 

Urząd Miejski w Koninie zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja zmieniająca decyzję nr 14 Prezydenta Miasta Konina znak OŚ.6220.8.2015 z dnia 02.03.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali odlewni aluminium THEMISTO na działce nr 297/1 obręb Maliniec w Koninie w zakresie zmiany treści punktu I.3 lit. c:

- z: „Zaprojektować instalację do przetopu odpadów aluminiowych z zastosowaniem pieców gazowych: pieca tyglowego o pojemności tygla 600 kg i mocy 350 kW oraz pieca trzonowego o pojemności zlewni 1100 kg i mocy 600 kW”,

- na: „Zaprojektować instalację do przetopu odpadów aluminiowych z zastosowaniem pieców gazowych: pieca tyglowego o pojemności tygla 600 kg i mocy 350 kW oraz pieca tyglowego o pojemności tygla do 1100 kg i mocy 600 kW”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 62-500 Konin w pok. 202 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.konin.pl  w BIP oraz w siedzibie Urzędu.

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

  Elżbieta Niewiadomska

   Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2019-04-11
Data udostępnienia: 2019-04-11 06:08:34
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-11 06:08:34
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 2852744
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,