skip to content
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

11-02-2020 r.

OBWIESZCZENIE

 

 

Urząd Miejski w Koninie zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07.02.2020 r. została wydana decyzja zmieniająca decyzję nr 14 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20.01.2020 r. znak OŚ.6220.14.2019 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkującego zabudowy do przewozu żywych zwierząt głównie koni, obejmującego budowę hali produkcyjnej, w której będą prowadzone procesy klejenia, szlifowania, obróbki CNC, lakierowania i suszenia polakierowanych elementów zlokalizowanego na działce nr 534 obręb Międzylesie w Koninie.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 62-500 Konin  w pok. 203 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.konin.pl w BIP, w siedzibie Urzędu.

 

                                                                                              z. up. Prezydenta Miasta Konina

        Elżbieta Niewiadomska

                Kierownik    

                                                                                              Wydziału Ochrony Środowiska

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2020-02-11
Data udostępnienia: 2020-02-11 07:27:39
Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-11 07:27:39
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6749241
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,