Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

27-07-2009 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji ustalającej udział w kosztach pompowania wody na szczytowe stanowisko Kanału Ślesińskiego w 2009 r. (OŚ. 6210-28/09)

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2, art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.07.2009 r. (data wpływu wniosku) Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szewska 1, 61-760 o wydanie decyzji ustalającej udział w kosztach pompowania wody na szczytowe stanowisko Kanału Ślesińskiego w 2009 r. zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 01.07.2009r. w w/w sprawie.

Jednocześnie zgodnie z art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 105 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1 62 – 500 Konin oraz na stronie www.konin.pl.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2009-07-27
Data udostępnienia: 2009-07-27 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5812818
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,