skip to content
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

09-09-2020 r.

OBWIESZCZENIE

 

Urząd Miejski w Koninie zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07.09.2020 r. na wniosek firmy Electric Sp. z o. o. ul. Zakładowa 11, 62-510 Konin została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu nowego produktu – autonomicznej instalacji do wytwarzania wodoru na potrzeby elektromobilności na działce o numerze ewidencyjnym 197/22 obręb Chorzeń w Koninie.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz z uzgodnieniami wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu można zapoznać się  w Urzędzie Miejskim  w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2  62-500 Konin  w pok. 203 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.konin.pl w BIP oraz w siedzibie Urzędu.

 

                                                                                                                           z. up. Prezydenta Miasta Konina

                                                                                                      Elżbieta Niewiadomska

                                                                                                           Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2020-09-09
Data udostępnienia: 2020-09-09 07:15:04
Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-09 07:15:04
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6738336
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,