skip to content
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

30-09-2020 r.

OBWIESZCZENIE

 

Urząd Miejski w Koninie zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.09.2020 r. na wniosek firmy Frontal Aluminium Sp. z o. o. Sp. Komandytowa ul. Marantowska 5 62-510 Konin, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Frontal Aluminium Sp. z o. o.  Sp. Komandytowa na potrzeby działu  badawczo – rozwojowego, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 126/7 i 126/17 obręb Maliniec w Koninie.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie i Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz z uzgodnieniami wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu można zapoznać się w Urzędzie Miejskim  w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 62-500 Konin  w pok. 203 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.konin.pl w BIP oraz w siedzibie Urzędu.

 

   z. up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Kierownik    

Wydziału Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: OŚ.6220.26.2019
Data wytworzenia: 2020-09-30
Data udostępnienia: 2020-09-30 08:08:12
Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-30 08:08:12
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6916340
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,