Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

24-08-2009 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic na osiedlu Chorzeń

Urząd Miejski w Koninie zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Na 199 poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydane decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic na osiedlu Chorzeń w Koninie – Fiołkowa, Kąkolowa, Narcyzowa, Fikusowa, Irysowa na działkach nr 162/15, 165/3, 166/11, 166/12, 169/9, 169/12, 695, 696, 697, 700, 701/4, 885, 170/11, 174/29, 175/18, 178/12, 689/3, 197/32, 884, 179/5, 889, 690, 692, 693, 698, 699, 201/47, 198/93, 201/125, 202/4, 205/3, 206/3, 209/4, 209/1, 210/5 obręb Nowy Dwór.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Przemysłowa 2, 62-510 Konin w pok. 103 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Decyzję umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.konin.pl w BIP oraz w siedzibie Urzędu.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2009-08-24
Data udostępnienia: 2009-08-24 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3983352
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,