Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

01-09-2009 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora tłocznego

Urząd Miejski w Koninie zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Na 199 poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydane decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora tłocznego odprowadzającego do kanału Warta – Gopło oczyszczone ścieki przemysłowe, pochodzące z terenu Impexmetal S.A. – Huty Aluminium Konin oraz z terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Koninie ,na działkach nr 109/6, 111/4, 112/1, 113/1, 114/2, 114/3, 114/5, 319/2, 374 obręb Maliniec oraz 1531 obręb Gosławice.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Przemysłowa 2, 62-510 Konin w pok. 103 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Decyzję umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.konin.pl w BIP oraz w siedzibie Urzędu.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2009-09-01
Data udostępnienia: 2009-09-01 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5831092
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,