Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

03-09-2009 r.
Postępowanie na wniosek Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), podajemy do wiadomości, że w dniu 30.07.2009 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A., ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

- budowie kotła fluidalnego K9 opalanego biomasą,
- modernizacji turbozespołu TG6,
- modernizacji kotła K7,
- modernizacji turbozespołu TG4,

na działce nr 1209/05 w Koninie, obręb Gosławice, na terenie Elektrowni Konin.
Wniosek umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie – dostępnym na stronie www.konin.pl.

Niniejsza publikacja zostaje również podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie.
Uwagi i wnioski dotyczące w/w postępowania można składać w terminie 21 dni od dnia 3 września do 24 września 2009 r. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 102 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2009-09-03
Data udostępnienia: 2009-09-03 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3983387
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,