Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

05-11-2009 r.
Wszczęcie postępowania w sprawie wygaśnięcia decyzji nr 5 znak RO.6210-6/08 z dnia 25.03.2008 r.

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wygaśnięcia decyzji nr 5 znak RO.6210-6/08 z dnia 25.03.2008 r. dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego obejmującego wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu przedsiębiorstwa do urządzeń kanalizacyjnych będących w zarządzaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na wniosek Przedsiębiorstwa Wielofunkcyjnego VEVEX Eugeniusz Wodzyński ul. Świerkowa 30, 62-500 Konin.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) informuje , że można się zapoznać ze zgromadzonym materiałem w sprawie w/w pozwolenia wodnoprawnego.

Z materiałami można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 105 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2009-11-05
Data udostępnienia: 2009-11-05 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5831167
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,