Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

07-12-2009 r.
Ogłoszenie o przyjęciu i opublikowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie: ulicy Żeglarskiej, ośrodka wypoczynkowego przy Jeziorze Pątnowskim oraz Starówki

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.11.2009 r.:

- Uchwały Nr 511 Rady Miasta Konina z dnia 23 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Żeglarskiej (Nr 207, poz. 3563);

- Uchwały Nr 512 Rady Miasta Konina z dnia 23 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obejmującego tereny ośrodka wypoczynkowego przy Jeziorze Pątnowskim (Nr 207, poz. 3564);

- Uchwały Nr 510 Rady Miasta Konina z dnia 23 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - Starówka (Nr 208, poz. 3585).

Informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionych miejscowych planów oraz podsumowaniami zawierającymi uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1, (pokój nr 19) w godz. od 7:30 do 15:30. Wyżej wskazane akty prawne wchodzą w życie z dniem 27.12.2009 r.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2009-12-07
Data udostępnienia: 2009-12-07 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3983470
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,