Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

18-07-2023 r.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości przy ul. Józefa Piłsudskiego na działkach nr 1671/8, 769/4, 772/4, 773/8, 774/21, 775/19, 776/19, 2205, 1671/38, 837/1, 1671/1, 1671/2 (obręb Przydziałki) w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t. j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1538) zainteresowani mogą składać uwagi do wniosku:

  • w postaci papierowej na adres: Urząd Miejski w Koninie, plac Wolności 1, 62-500 Konin,
  • w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
    o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020, poz. 344).

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Konina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tj.  do 7 sierpnia 2023 r.

                                                                                             Prezydent Miasta Konina

                                                                                                     Piotr Korytkowski

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w toku procedowania wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t. j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1538)

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), uprzejmie informujemy, że:


1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą: 62-500 Konin, plac Wolności 1.


2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, osoby, które złożyły uwagi w toku prowadzonej procedury, mają prawo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres mailowy: iod@konin.um.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.


3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą określoną w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.


4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ww. ustawy. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe.


5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej.


6. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą Administratorowi usługi na podstawie stosownych umów.


7. Osoby, które złożyły uwagi w toku prowadzonej procedury mają prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, sprostowania, prawo do usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Mariusz Kaczmarczyk
Data wytworzenia: 2023-07-18
Data udostępnienia: 2023-07-18 09:04:17
Data ostatniej modyfikacji: 2023-07-18 13:55:16
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5831423
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,