Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

08-12-2009 r.
Pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie za pomocą igłofiltrów wykopów budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej na osiedlu Przydziałki II etap

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie za pomocą igłofiltrów wykopów budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej na osiedlu Przydziałki II etap i odprowadzenie nadmiaru wód do rowu melioracyjnego administrowanego przez Miasto Konin (działka nr 924/2 obr. Przydziałki) przy ulicy Przydziałki na wniosek Miasta Konin Plac Wolności 1, 62-500 Konin.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) informuje, że można się zapoznać ze zgromadzonym materiałem w sprawie w/w pozwolenia wodnoprawnego.

Z materiałami można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 105 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2009-12-08
Data udostępnienia: 2009-12-08 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5607997
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,