Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

29-12-2009 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Witkiewicza

Urząd Miejski w Koninie zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydane decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Witkiewicza na działkach nr 364/2, 365/2, 366/3, 367/3, 368/3, 370/3, 373/3, 375, 376, 380, 381, 382, 383/4, 385, 383/2, 384/2, 389/1, 391/2, 393/1, 395, 398/2, 399/2, 403, 408, 409/2, 410/2, 416/2, 241/3, 417, 418, 419, 421, 422, 425, 426, 429, 430 w Koninie, obręb Niesłusz.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Przemysłowa 2, 62-510 Konin
w pok. 103 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Decyzję umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.konin.pl w BIP oraz w siedzibie Urzędu.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2009-12-29
Data udostępnienia: 2009-12-29 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5420918
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,