Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

09-06-2005 r.
Komunikat Wojewody Wielkopolskiego w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego przedsięwzięcia budowlanego pn: Przebudowa istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej ul. Parowozowej w Koninie.

Na podstawie art. 32 ust. l pkt l, art. 46 ust. l, 2, 3, 4 pkt. 2, art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 póz. 627 z późn. zm.) zawiadamiam, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia budowlanego pn:
"Przebudowa istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej nr 43012 Konin PKP zlokalizowanej przy ul. Parowozowej w Koninie (wieża ciśnień)".

Inwestycja ma być realizowana na działce oznaczonej wg geodezyjnej ewidencji gruntów: jednostka ewidencyjna - miasto Konin, obręb - Chorzeń, działka nr 220.

Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę złożyła spółka Polska Telefonia Cyfrowa Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

Powyższe postępowanie jest prowadzone w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji pozwolenia na budowę. Do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę został sporządzony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informacja o danych zawartych we wniosku o pozwolenie na budowę są zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych organu.

Akta sprawy dotyczące oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do zapoznania się udostępnione będą społeczeństwu od dnia 09 czerwca 2005 r. do dnia 19 czerwca 2005 r. w godz. 12:00 - 14:00 w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Rozwoju Regionalnego, Poznań, al. Niepodległości 16/18, bud. C, pokój 222, tel. 061/854-15-37.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski pod wyżej podanym adresem w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty podania komunikatu do publicznej wiadomości.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2005-06-09
Data udostępnienia: 2005-06-09 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5831363
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,