Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

17-01-2011 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 stycznia 2011 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Osada w Koninie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Miasta Konin, postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Osada wraz z przyłączami, na działkach położonych w Koninie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 192, 200, 158, 204, 574, 297, 307/2, 308/2, 313, 120, 312/2, 315/2, 311/2, 311/5, 314/2, 314/6, 314/7, 133/5, 133/3, 156, 154, 152, 151, 150/3, 150/5, 150/6, 124, 123/2, 122/1, 304, 102, 121/1, 263, 264, 283, 575, 581, 588, 612, 625/2, 550 (obręb Osada) i nr 192 (obręb Wilków).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 22A, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 (tel. 63 2401270).

W toku postępowania strony postępowania mogą składać ewentualne uwagi. Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-01-17
Data udostępnienia: 2011-01-17 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301292
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,