Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

11-02-2011 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lutego 2011 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Osada

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) informuję, że w dniu 10 lutego 2011 r., została wydana decyzja Nr 44 Prezydenta Miasta Konina, udzielająca Miastu Konin, pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Osada wraz z przyłączami, na działkach położonych w Koninie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 192, 200, 158, 204, 574, 297, 307/2, 308/2, 313, 120, 312/2, 315/2, 311/2, 311/5, 314/2, 314/6, 314/7, 133/5, 133/3, 156, 154, 152, 151, 150/3, 150/5, 150/6, 124, 123/2, 122/1, 304, 102, 121/1, 263, 264, 283, 575, 581, 588, 612, 625/2, 550 (obręb Osada) i nr 192 (obręb Wilków).

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 22A, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 (tel. 63 2401270).

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Jednocześnie informuję, ze zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 90, poz. 1071 ze zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-02-11
Data udostępnienia: 2011-02-11 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5598745
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,