Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

25-03-2011 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. dla przedsięwzięcia: „Przebudowa (modernizacja) instalacji termicznego przekształcenia odpadów”

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana dnia 23.03.2011r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sulańskiej 11, 62-510 Konin dla przedsięwzięcia: „Przebudowa (modernizacja) instalacji termicznego przekształcenia odpadów” w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. zlokalizowanej w Koninie przy ul. Sulańskiej 11 na działkach o nr ewidencyjnych 114/2 i 114/3 obręb Maliniec.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Koninie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Przemysłowa 2, 62- 510 Konin w pok. 103 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Decyzję umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.konin.pl w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-03-25
Data udostępnienia: 2011-03-25 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4832505
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,