Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

29-08-2005 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Dostosowanie składowiska odpadów komunalnych MZGOK w Koninie do stanu zgodnego z obowiązującymi wymogami prawnymi".

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 sierpnia 2005 r., zostało wszczęte postępowanie na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Ogólnokrajowego EKOBUD z siedzibą przy ul. Modzerowo 49c, 87-800 Włocławek, działającego w imieniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą przy ul. Sulańskiej 13, 62-510 Konin, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Dostosowanie składowiska odpadów komunalnych MZGOK w Koninie do stanu zgodnego z obowiązującymi wymogami prawnymi". (wniosek umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie - dostępny na stronie www.konin.pl).

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania, można składać w terminie 21 dni od dnia 26 sierpnia 2005 r. do dnia 15 września 2005 r,. w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 102, w poniedziałek od godz. 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2005-08-29
Data udostępnienia: 2005-08-29 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3236225
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,