Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

19-04-2011 r.
Ogłoszenie o uchyleniu uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miasta Konina podjęła następujące uchwały:

- Uchwałę Nr 86 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koninie w rejonie ulic: Kościuszki – Zagórowska;

- Uchwałę Nr 87 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, obejmującego teren położony w Gosławicach;

- Uchwałę Nr 88 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina.

Informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionych uchwał na stronie www.konin.pl/bip/ w zakładce prawo – Uchwały Rady Miasta Konina VI kadencji lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 (pokój nr 19).
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-04-19
Data udostępnienia: 2011-04-19 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4925624
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,