Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

21-04-2011 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 kwietnia 2011 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ulic oraz ciągów pieszo – jezdnych na osiedlu Łężyn w Koninie w rejonie ulic: Mostowa – Regionalna wraz z oświetleniem

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Miasta Konin, postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ulic oraz ciągów pieszo – jezdnych na osiedlu Łężyn w Koninie w rejonie ulic: Mostowa – Regionalna wraz z oświetleniem, na działkach o nr ewid. 298, 17/26, 17/28, 327, 243, 254, 265, 276, 294, 321, 326, 305, 312, 24/10, 25/5, 35/1, 443, 460/2 – obręb Łężyn.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 21, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 (tel. 63 2401153).

W toku postępowania strony postępowania mogą składać ewentualne uwagi. Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-04-21
Data udostępnienia: 2011-04-21 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4891782
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,