Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

12-05-2011 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 12.05.2011 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę ulic oraz ciągów pieszo - jezdnych na osiedlu Łężyn

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami), informuję, że w dniu 11.05.2011 r., została wydana decyzja Nr 124 Prezydenta Miasta Konina (Nr sprawy UA.6740-50/2011), udzielająca Miastu Konin, z siedzibą w Koninie, przy placu Wolności 1, pozwolenia na budowę ulic oraz ciągów pieszo - jezdnych na osiedlu Łężyn w Koninie w rejonie ulic: Mostowa - Regionalna wraz z oświetleniem, na działkach o nr ewid. 298, 17/26, 17/28, 327, 243, 254, 265, 276, 294, 321, 326, 305, 312, 24/10, 25/5, 35/1, 443, 460/2 – obręb Łężyn.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 21, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 (tel. 63 – 2401153).

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Jednocześnie informuję, ze zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 90, poz. 1071 ze zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-05-12
Data udostępnienia: 2011-05-12 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4832548
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,