Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

26-05-2011 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany zapisów w decyzji dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych z Centrum Handlowego „Galeria nad Jeziorem”

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany zapisów w decyzji nr 3 znak OŚ. 6341-6/2011 z dnia 29.04.2011 r. dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z Centrum Handlowego „Galeria nad Jeziorem” zlokalizowanego przy ul. Paderewskiego 8 na działkach o nr 34/18, 34/6 obręb Niesłusz w Koninie na wniosek Pradera Galeria Konin Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 56c 00-803 Warszawa.

Zmiana zapisów dotyczy określenia podmiotu na rzecz którego udzielono pozwolenia wodnoprawnego w pkt. I w/w decyzji.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) informuje, że można się zapoznać ze zgromadzonym materiałem w sprawie zmiany w/w pozwolenia wodnoprawnego.

Z materiałami można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 105 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-05-26
Data udostępnienia: 2011-05-26 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301321
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,