Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

01-07-2011 r.
Informacja o przygotowywanych zadaniach inwestycyjnych

Na podstawie art. 39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) informuję, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne:

1. „Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Klonowej, Cisowej i Lipowej” w Koninie
2. „Budowa ulicy Tulipanowej oraz odcinka ulicy Krokusowej” w Koninie
3. „Budowa ulic: Paprotkowej, Azaliowej i Kameliowej” w Koninie
4. „Budowa ulicy Sierpińskiego” w Koninie
5. „Budowa ulic: Janiny Porazińskiej, Stodolnianej, Leszczynowej, Borowej, Leopolda Staffa, Kapitańskiej, Piaskowej” w Koninie
6. „Przebudowa ulic Trasa Warszawska, Przemysłowa, Ślesińska” w Koninie
7. „Budowa łącznika ulic Kleczewska – Przemysłowa”

W ramach w/w inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasach drogowych kanałów technologicznych, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłoszą się podmioty zainteresowane udostępnieniem takich kanałów.

Kanały udostępniane będą na zasadach określonych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia można kierować na adres:

Urząd Miejski w Koninie
Wydział Drogownictwa
Plac Wolności 1
62-500 Konin

Zgodnie z art. 4 pkt 15a przywołanej wyżej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-07-01
Data udostępnienia: 2011-07-01 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301343
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,