Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

06-07-2011 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Zakładu Express Polska

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.06.2011 r. wraz z uzupełnieniem z dnia 30.06.2011 r. Express Polska Sp z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02- 796 Warszawa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Zakładu Express Polska zlokalizowanego przy ul. Kleczewskiej 37 w Koninie wylotem ”W1” do ziemi - rowu (działka o nr 16/5 obręb Czarków) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 03.06.2011 r. wraz z uzupełnieniem z dnia 30.06.2011 r. w w/w sprawie.

Zgodnie z art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 105 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz na stronie www.konin.pl.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-07-06
Data udostępnienia: 2011-07-06 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3236227
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,