Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

08-07-2011 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji nr 8 znak OŚ.6210-17/09 z dnia 06.07.2009 r. wydanej dla BWE - BIS Spółka Jawna Bogumiła i Edward Wiśniewscy

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji nr 8 znak OŚ.6210-17/09 z dnia 06.07.2009 r. wydanej dla BWE - BIS Spółka Jawna Bogumiła i Edward Wiśniewscy ul. Jana Pawła II 62-510 Konin dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej samoobsługowej zlokalizowanej przy ul. Jana Pawła II w Koninie na działce o nr 125/15 obręb Laskówiec (stary numer działki 125/12 obręb Laskówiec). W międzyczasie BWE - BIS Spółka Jawna Bogumiła i Edward Wiśniewscy ul. Jana Pawła II 62-510 dokonała podziału nieruchomości. Wnioskodawcą jest JW ARCHITECTURE Sp. z o.o. ul. Porcelanowa 10, 40- 246 Katowice.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) informuje , że można się zapoznać ze zgromadzonym materiałem w sprawie przeniesienia praw i obowiązków w/w pozwolenia wodnoprawnego.

Z materiałami można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 105 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-07-08
Data udostępnienia: 2011-07-08 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5420437
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,