Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

20-07-2011 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych z myjni samochodowej zlokalizowanej na Stacji Paliw nr 1362 przy ul. Jana Pawła II

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.06.2011 r. (30.06.2011r. data wpływu) wraz z uzupełnieniem z dnia 13.07.2011 r. (17.07.2011 r. data wpływu) Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna ul. Chemików 7, 09-411 Płock o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej na Stacji Paliw nr 1362 przy ul. Jana Pawła II na działkach o nr 150/6, 150/9 obręb Morzysław w Koninie zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 30.06.2011 r. wraz z uzupełnieniem z dnia 17.07.2011 r. w w/w sprawie.

Zgodnie z art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 105 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz na stronie www.konin.pl.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-07-20
Data udostępnienia: 2011-07-20 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301360
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,