Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

08-11-2005 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa odcinka magistralnej napowietrznej sieci ciepłowniczej dn 800 na odcinku PS61 – PS68 zlokalizowanej w terenie "zalewowym", obręb Maliniec.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 września 2005 r., zostało wszczęte postępowanie na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłnej w Koninie nr UP/28931/05 z dnia 21.09.2005 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa odcinka magistralnej napowietrznej sieci ciepłowniczej dn 800 na odcinku PS61 - PS68 zlokalizowanej w terenie "zalewowym" na działkach o numerach: 43/1, 44/3, 44/4, 45/3, 45/4, 56/1 obręb Maliniec.

Wniosek umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie - dostępny na stronie www.konin.pl.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania, można składać w terminie 21 dni od dnia 7 listopada 2005 r. do dnia 28 listopada 2005 r,. w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 102, w poniedziałek od godz. 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2005-11-08
Data udostępnienia: 2005-11-08 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4429302
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,