Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

05-09-2011 r.
Zawiadomienie o o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Konina - obręb ewidencyjny Międzylesie

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Konina - obręb ewidencyjny MIĘDZYLESIE.

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zmianami) oraz przepisów wymienionego wyżej rozporządzenia.

Jednocześnie informuję o rozpoczęciu w dniu 30 sierpnia 2011 r. prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Do przeprowadzenia czynności technicznych niezbędnych do opracowaniem projektu operatu opisowo - kartograficznego upoważniona została Wielkopolska Grupa Geodezyjno – Projektowa „GEO-LEX” s.c., 62-504 Konin, ul. Piłsudskiego 8/17.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-09-05
Data udostępnienia: 2011-09-05 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5861795
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,