Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

05-09-2011 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Warmińskiej w Koninie”

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.08.2011 r. (29.08.2011 r. data wpływu) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Poznańska 49, 62-510 Konin o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Warmińskiej w Koninie” - działki w zasięgu leja depresji o nr ewidencyjnych: 170/1, 173/5, 173/3, 173/7, 174/3, 544/7, 136/1, 467, 453/4, 466, 449/6, 448/6, 123/13, 123/12, 123/11, 448/4, 449/4, 453/3, 448/5, 449/5, 453/9, 461 obręb Łężyn w Koninie oraz na wprowadzenie powstałych w trakcje tej inwestycji ścieków zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 29.08.2011 r. w w/w sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 105 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz na stronie www.konin.pl.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-09-05
Data udostępnienia: 2011-09-05 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4501844
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,