Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

12-12-2005 r.
Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowie warsztatu samochodowego w Koninie, przy ul. Benesza"

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 października 2005 r., zostało wszczęte postępowanie na wniosek "Auto Plus" sp. c. w Koninie z dnia 5.10.2005 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowie warsztatu samochodowego w Koninie, przy ul. Benesza działka nr 528/2 obręb Starówka". Od strony południowej projektowany warsztat będzie graniczył z terenem Gimnazjum nr 1 a od strony wschodniej z zabudową mieszkalną, jednorodzinną.

Wniosek umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie - dostępny na stronie www.konin.pl.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania, można składać w terminie 21 dni od dnia 14 grudnia 2005 r. do dnia 3 stycznia 2006 r. w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 102, w poniedziałek od godz.8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2005-12-12
Data udostępnienia: 2005-12-12 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5420663
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,