Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

15-11-2011 r.
Ogłoszenie o przyjęciu i opublikowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie bocznicy kolejowej, w rejonie ulic: Dąbrowskiej i Gojawiczyńskiej, w rejonie ulic: Wincentego Witosa i Armii Krajowej

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19.09.2011 r.:

- Uchwały Nr 153 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie bocznicy kolejowej (Nr 249, poz. 3960),

- Uchwały Nr 154 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Dąbrowskiej i Gojawiczyńskiej (Nr 249, poz. 3961),

- Uchwały Nr 155 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Wincentego Witosa i Armii Krajowej (Nr 249, poz. 3962).

Informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionych miejscowych planów oraz z uzasadnieniami i podsumowaniami, o których mowa w art. 43 powyższej ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (pokój nr 19) w godz. od 7.30 do 15.30. Wyżej wskazane akty prawne weszły w życie z dniem 20.10.2011 r.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-11-15
Data udostępnienia: 2011-11-15 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4832619
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,