Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

13-12-2011 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód przy ul. Szpitalnej

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.12.2011 r. Biura Projektowo-Usługowego „Elipso” mgr inż. Andrzej Kulesa ul. Wieniawskiego 2/7 62-510 Konin reprezentującego FRAPO – INVEST Sp. z o. o. ul. Hurtowa 2, 62-510 Konin o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego – drenażu rozsączającego w postaci skrzyń rozsączających Wavin Azura ułożonych w dwóch polach na terenie projektowanego pawilonu handlowo – usługowego przy ul. Szpitalnej w Koninie;

- szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie powyższym drenażem wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu pawilonu - handlowo- usługowego przy ul. Szpitalnej w Koninie do ziemi ( przedsięwzięcie obejmuje działki o nr 665/7, 665/9, 665/11 665/12, 665/13 obręb Przydziałki)

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 08.12.2011 r. w w/w sprawie. Zgodnie z art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie. Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 105 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz na stronie www.konin.pl.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2011-12-13
Data udostępnienia: 2011-12-13 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4833170
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,