Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

17-01-2012 r.
Ogłoszenie o przyjęciu i opublikowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Strażackiej oraz w rejonie ulic Rudzickiej i Hirszfelda

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu i opublikowaniu:

- w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 listopada 2011 r. uchwały Nr 202 Rady Miasta Konina z dnia 28 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Strażackiej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 313, poz. 5019)

- w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. uchwały Nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Rudzickiej i Hirszfelda (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 347, poz. 5993).

Informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionych miejscowych planów oraz z uzasadnieniami i podsumowaniami, o których mowa w art. 43 powyższej ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (pokój nr 19) w godz. od 7.30 do 15.30.

Wyżej wskazane akty prawne weszły w życie:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Strażackiej z dniem 23.12.2011 r.,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Rudzickiej i Hirszfelda z dniem 14.01.2012 r.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2012-01-17
Data udostępnienia: 2012-01-17 00:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-27 10:54:52
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3295649
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,