Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

17-01-2012 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia drogi powiatowej DP 2901 P w miejscowości Wrąbczyn

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.12.2011 r. (data wpływu) wraz z uzupełnieniem z dnia 13.01.2012 r. Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach 22 62-420 Strzałkowo o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia drogi powiatowej DP 2901 P w miejscowości Wrąbczyn gmina Zagórów (działki o nr 576/1, 576/2 obręb Wrąbczyn Wieś) do ziemi - istniejącego rowu melioracyjnego (działka o nr 545 obręb Wrąbczyn Wieś) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w dniu 21.12.2011 r. wraz z uzupełnieniem z dnia 13.01.2012 r. w w/w sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 105 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1, 62 - 500 Konin oraz na stronie www.konin.pl.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2012-01-17
Data udostępnienia: 2012-01-17 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5599128
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,