Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

26-01-2012 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2012 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na osiedlu Wilków w Koninie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Miasta Konin, postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na osiedlu Wilków, w Koninie, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1406,1230, 1407/3 (obręb Wilków).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 22, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 (tel. 63 24 01 270). W toku postępowania strony postępowania mogą składać ewentualne uwagi. Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2012-01-26
Data udostępnienia: 2012-01-26 00:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-27 10:56:02
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5420768
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,