Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

20-02-2012 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 lutego 2012 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę ulicy Cisowej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) informuję, że w dniu 17 lutego 2012 r., została wydana decyzja Nr 26 Prezydenta Miasta Konina, udzielająca Miastu Konin, pozwolenia na budowę ulicy Cisowej w Koninie wraz z odwodnieniem i oświetleniem, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1408/3, 1230, 1407/3, (obręb Wilków).

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 22, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 (tel. 63 2401271).

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Jednocześnie informuję, ze zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2012-02-20
Data udostępnienia: 2012-02-20 00:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-27 11:00:50
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5421073
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,