Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

21-02-2012 r.
Zawiadomienie w sprawie uchylenia pozwolenia wodnoprawnego obejmującego wprowadzanie wód do wyrobiska pokopalnianego z sieci kanalizacji deszczowej rejonu ulicy Działkowej

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia pozwolenia wodnoprawnego - decyzji nr 13 z dnia 20.09.2011r. wydanej przez Prezydenta Miasta Konina dla Miasta Konin (Wydział Drogownictwa) obejmującej wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do wyrobiska pokopalnianego (ziemi) z sieci kanalizacji deszczowej rejonu ulicy Działkowej w Koninie.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) informuje , że można się zapoznać ze zgromadzonym materiałem w uchylenia w/w pozwolenia wodnoprawnego.

Z materiałami można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 105 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2012-02-21
Data udostępnienia: 2012-02-21 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3301749
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,