Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

17-01-2006 r.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na "Instalacji wewnętrznej gazu ziemnego w malarni proszkowej" w budynku hali nr 2, zlokalizowanego w Koninie przy ul. Przemysłowej 156.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 grudnia 2005 r., zostało wszczęte postępowanie na wniosek ELEKTROBUDOWY S.A. Oddział Spółki Rynek Dystrybucji Energii w Koninie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Instalacji wewnętrznej gazu ziemnego w malarni proszkowej" w budynku hali nr 2, zlokalizowanego w Koninie przy ul. Przemysłowej 156 na działce nr 1212 obręb Gosławice (wniosek umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie - dostępny na stronie www.konin.pl).

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania, można składać w terminie 21 dni od dnia 12 stycznia 2006 r. do dnia 1 lutego 2006 r,. w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 102, w poniedziałek od godz.8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2006-01-17
Data udostępnienia: 2006-01-17 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3236545
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,