Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

27-02-2012 r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 lutego 2012 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na os. Gaj i Pątnów

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) informuję, że w dniu 24 lutego 2012 r., została wydana decyzja Nr 34 Prezydenta Miasta Konina, udzielająca Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na os. Gaj i Pątnów w Koninie, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 94/5, 161/1, 183, 200/1, 200/2, 220/6, 301, 303, 305, 522, 525, 535 (obręb Pątnów), 724/1, 716 (obręb Gosławice) w Koninie.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 22A, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 (tel. 63 2401270).

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Jednocześnie informuję, ze zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2012-02-27
Data udostępnienia: 2012-02-27 00:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-27 11:02:26
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3295728
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,