Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

16-03-2012 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Spółdzielców 4

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r, poz.145). Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Decyzji nr 19 znak OŚ.6341.27.2012 z dnia 24.01.2012r. wydanej przez Prezydenta Miasta Konina dla WATER WASH S.C. M. Szweda, L. Cyprysiak ul. Nowa 4 84-123 Połchowo dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Spółdzielców 4 na działce 471/7 obręb Czarków w Koninie (parking Kaufland). Wnioskodawcą jest MARVIPOL CAPITAL Sp. z o.o. ul. Stawki 3 A, 00-193 Warszawa.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) informuje , że można się zapoznać ze zgromadzonym materiałem w sprawie przeniesienia praw i obowiązków w/w pozwolenia wodnoprawnego.

Z materiałami można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 105 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2012-03-16
Data udostępnienia: 2012-03-16 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3295774
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,