Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

20-03-2012 r.
Ogłoszenie o przyjęciu i opublikowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Andrzeja Benesza

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2012 r. uchwały Nr 300 Rady Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Andrzeja Benesza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2012.966).

Informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego miejscowego planu oraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 43 powyższej ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (pokój nr 19) w godz. od 7.30 do 15.30.

Wyżej wskazany akt prawny wszedł w życie z dniem 29.02.2012 r.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2012-03-20
Data udostępnienia: 2012-03-20 00:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-27 11:06:16
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4461165
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,